Lokalplan & tegning Bakkesvinget, Auning

Her finder du den lokalplan, der gælder for området.

Ny lokalplan for Bakkesvinget

Der blev i efteråret 2017 vedtaget en ny lokalplan for Bakkesvinget. 

Den nye lokalplan som er knap så restriktiv som den forrige. Det betyder, at grundejere har mere liberale retningslinjer omkring husenes placering og retning på grunden (afsnittet hedder i lokalplanen 'Bebyggelsens omfang og placering') samt hvilke materialer, der skal bruges udvendigt på husene (afsnittet 'Bebyggelsens ydre fremtræden'). 

Hent lokalplan gældende for Bakkesvinget, Auning

Måleblad, marts 2021

Grundsalg Norddjurs Kommune

Kontakt