Jordbundsforhold og klimasikring

Herunder kan du se, om der er foretaget jordbundsundersøgelser på grundene, og om der er grund til særlig klimasikring af boligen.

Info om jordbundsforhold på Møgelbjerg, Grenaa:

Norddjurs Kommune har fået foretaget geotekniske undersøgelser på grundene -

Hent geoteknisk rapport for Møgelbjerg her

Hent oversigt over grunde og boringer

Hent kort med muldtykkelser


Klimasikring ved nybyggeri på Møgelbjerg, Grenaa

Screeningsresultat for Møgelbjerg, GrenaaIngen særlig risiko på denne adresse. 


Norddjurs Kommune har screenet alle udbudte byggegrunde for risiko for skybrud/kraftig regn og havvand/stormflod, så du ved, om der skal tages særlige hensyn til klimasikring, når du planlægger at bygge ny bolig.

Det er i sidste ende boligejerens eget ansvar at sikre boligen imod klimaskader. 

Hvis der ikke er særlig risiko, henviser vi blot til gældende regler for byggeri samt til lokalplanen. Grundsalg Norddjurs Kommune

Kontakt