Lokalplan & klimasikring

Her finder du den gældende lokalplan og information om klimasikring for Søndervangen i Ørsted.

Lokalplan

Lokalplanen beskriver, hvilke regler og krav, der er til bebyggelse i området, hvilken type erhverv grunden er beregnet til, samt øvrige specifikationer for benyttelse af erhvervsarealet.

Du er altid velkommen til at kontakte Norddjurs Kommune, hvis du har spørgsmål til grunden eller lokalplanen.

Hent lokalplan for Søndervangen

Klimasikring ved erhvervsbyggeri

Screeningsresultat for Søndervangen: Strømningsvej på arealet og vådt område mod syd.

Norddjurs Kommune har screenet alle udbudte erhvervsbyggegrunde for risiko for skybrud/kraftig regn og havvand/stormflod, så du ved, om der skal tages særlige hensyn til klimasikring, når du planlægger erhvervsbyggeri.

Det er i sidste ende grundejerens eget ansvar at sikre byggeriet imod klimaskader. 

Grundsalg Norddjurs Kommune

Kontakt