Ørsted: Østerbakken

Mange dejlige boliggrunde på Østerbakken i Ørsted. Grundene er beliggende lige i nærheden af marker og skov.

østerbakken, ørsted

Ørsted har ca. 1.450 indbyggere.

Byen grænser op til herregårdslandskabet omkring Stenalt mod vest og skov og inddæmmet land mod øst.

Ørsted har en central placering i forhold til Naturpark Randers Fjord.

Skole/pasning, indkøbsmuligheder og erhverv

Børnehaver og folkeskole til og med 6. klasse udgør tilsammen Ørsted Børneby.

Ørsted har desuden et idrætsanlæg, idrætshal, bibliotek, biograf og ridecenter. Der er også tandlægeklinik og læger.

Herudover findes dagligvarebutik og andre butikker.

Omkring det tidligere Ørsted Sygehus er der institutioner og bofællesskaber for fysisk og psykisk handicappede.

Der er en del virksomheder i Ørsted. Byens erhvervsområde ligger syd for byen ved Rougsøvej.

Fritids- og foreningsliv

Byens aktive foreningsliv foregår omkring beboer- og handelsstandsforeningen og idrætsforeningen.

Byens kro er købt af frivillige og fuldstændigt istandsat af de frivillige. Der er mere end 500 aktionærer i kroen.

I Ørsted Enge ligger motocrossbane, skydebane og hundetræningsbane.

Der er etableret disc-golfbane i den kommunale skov øst for byen, ligesom der er etableret mountainbikebane, alt sammen er foregået på byens initiativ og ved frivillig arbejdskraft.

Transport og afstande

Køretid i bil er ca. 45 minutter til Grenaa, ca. 30 minutter til Randers og ca. 50 minutter til Aarhus.

I lokalplanen kan du bl.a. læse, om der der specifikke krav til materialer, taghældning og husets placering på byggegrunden, når man bygger nyt. 

Hent lokalplan gældende for Østerbakken, Ørsted

Info om jordbundsforhold på Østerbakken, Ørsted:

Norddjurs Kommune har ikke fået foretaget geotekniske undersøgelser på denne adresse. 

Ønsker du selv at få foretaget jordbundsundersøgelser inden køb af grunden, skal du kontakte et firma, der kan foretage geotekniske undersøgelser. Du skal altid kontakte Rune Hellegaard Christensen hos Norddjurs Kommune først, hvis du ønsker at få foretaget geotekniske undersøgelser på en af kommunens grunde. 


Klimasikring ved nybyggeri på Østerbakken, Ørsted

Screeningsresultat for Østerbakken: Ingen særlig risiko på denne adresse. 

Norddjurs Kommune har screenet alle udbudte byggegrunde for risiko for skybrud/kraftig regn og havvand/stormflod, så du ved, om der skal tages særlige hensyn til klimasikring, når du planlægger at bygge ny bolig.

Det er i sidste ende boligejerens eget ansvar at sikre boligen imod klimaskader. 

Hvis der ikke er særlig risiko henviser vi blot til gældende regler for byggeri samt til lokalplanen.

Tilslutningsbidrag:

Kloak: Ja

Fjernvarme: Nej

El: Ja

Vand: Ja

Se også hvad du selv skal betale, når du køber en byggegrund af Norddjurs Kommune.

Herunder finder du de juridiske dokumenter i forbindelse med salg af byggegrund i Norddjurs Kommune. Er du i tvivl om juridiske forhold eller regler, er du altid velkommen til at kontakte os

Juridiske dokumenter om grundsalg:

Generelle salgsbetingelser

Her kan du læse mere om de betingelser, som sælger og køber skal leve op til i forbindelse med salg af en byggegrund i Norddjurs Kommune.

Bl.a. udbud, udstykning, byggemodning og diverse tilslutninger, samt byggepligt/byggefrist, videresalg af grunden og fortrydelsesret. 

Læs generelle salgsbetingelser for boligparceller

Reservationsvilkår

Læs hvilke vilkår der gælder, hvis du gerne vil reservere en byggegrund i 30 dage, mens du undersøger mulighederne for byggeri og økonomi. 

Læs reservationsvilkår

Grundsalg Norddjurs Kommune

Kontakt