Nørager: Auningvej

Erhvervsgrund på Auningvej i Nørager med et areal på 16.400 m2 udbydes på særlige vilkår.

auningvej, nørager

Bemærk, at dette område udbydes på særlige vilkår.

Særlige vilkår for erhvervsareal i Nørager

Lokalplan

Lokalplanen beskriver, hvilke regler og krav, der er til bebyggelse i området, hvilken type erhverv grunden er beregnet til, samt øvrige specifikationer for benyttelse af erhvervsarealet.

Du er altid velkommen til at kontakte Norddjurs Kommune, hvis du har spørgsmål til grunden eller lokalplanen.

Hent lokalplan for Auningvej

Klimasikring ved erhvervsbyggeri

Screeningsresultat for Auningvej: Intet af betydning.

Norddjurs Kommune har screenet alle udbudte erhvervsbyggegrunde for risiko for skybrud/kraftig regn og havvand/stormflod, så du ved, om der skal tages særlige hensyn til klimasikring, når du planlægger erhvervsbyggeri.

Det er i sidste ende grundejerens eget ansvar at sikre byggeriet imod klimaskader. 

Hvis der ikke er særlig risiko, henviser vi blot til gældende regler for byggeri samt til lokalplanen.

Herunder finder du salgsdokumenter i forbindelse med salg af erhvervsgrunde i Norddjurs Kommune. Er du i tvivl om juridiske forhold eller regler, er du altid velkommen til at kontakte os.

Generelle salgsvilkår

Her kan du læse mere om de betingelser, som sælger og køber skal leve op til, i forbindelse med salg af en erhvervsgrund i Norddjurs Kommune.

Hent generelle salgsvilkår for erhvervsgrunde

Særlige udbudsbetingelser for Auningvej, Nørager

Måleblad Auningvej, Nørager

Grundsalg Norddjurs Kommune

Kontakt